Na tej stronie użyto kalibracji stosowanej na DPReview dla ustawienie gamma komputera 2.2.
Jeśli Twój monitor ma poprawną jasność powinieneś widzieć różnice w odcieniu dla wszystkich pól na poniższym wskaźniku. Bardzo dobrze gdy widzisz różnice pomiędzy kwadratami X,Y i Z, a idealnie gdy również widzisz je dla kwadratów A,B i C.
W innym przypadku wyreguluj jasność i kontrast swojego monitora.

 

Kalibracja alternatywna: PCLab

© Copyright 2007-2016 by Adrian Diego Stan